Zabiegi techniczno - organizacyjne

Pobierz jako PDF

Im bardziej starannie zabezpieczy się budowle i ich infrastrukturę techniczną przed zbliżającą się powodzią tym straty i szkody powodziowe będą mniejsze i mniej pracy oraz środków finansowych trzeba będzie włożyć w przywrócenie budowli do ich stanu pierwotnego. Prędzej też będzie się można do nich wprowadzić i zacząć normalne życie. Powódź jest jednak żywiołem i nie wszystko uda się zabezpieczyć.

Przed zbliżającą się powodzią należy w budynkach wykonać następujące prace i zabiegi techniczne:

- wyłącznikiem głównym wyłączyć dopływ energii elektrycznej do budynku,

- głównym zaworem przedlicznikowym odciąć dopływ gazu do wewnętrznej instalacji gazowej,

- zamontować na stałe zawór zwrotny na wylocie rury kanalizacyjnej (odprowadzającej ścieki z budynku) w studzience ściekowej,

- sprawdzić działanie klap burzowych (jeżeli takie występują) w sieciach kanalizacji deszczowej i w razie konieczności je naprawić,

- zaślepić wyloty rur spustowych w studzienkach rewizyjnych kanalizacji deszczowej,

- sprawdzić szczelność i w razie potrzeby zaślepić wszelkie otwory rewizyjne w rurach kanalizacyjnych w piwnicach,

- workami z piaskiem zabezpieczyć włazy studzienek kanalizacyjnych i kraty ściekowe kanalizacji deszczowej przed tzw, cofką,

- sprawdzić prawidłowość zamknięcia okien i drzwi na niższych kondygnacjach i zabezpieczyć je workami z piaskiem,

- zabezpieczyć szyby w oknach na niższych kondygnacjach przed rozbiciem przez pływające przedmioty,

- uporządkować tereny wokół budynków i na trwale przymocować wszelkie przedmioty (taczki, drabiny, meble ogrodowe itp.) tak, aby nie porwała ich woda,

- jeżeli to tylko możliwe opróżnić szamba, śmietniki i inne zbiorniki nieczystości,

- sprawdzić szczelność zbiorników na olej opałowy i gaz propan oraz za mknąć zawory napełniające i na wejściu do pieca centralnego ogrzewania,

- zdemontować gazowe, olejowe i elektryczne piece centralnego ogrzewania oraz zasobniki ciepłej wody i wynieść na wyższe kondygnacje budynku,

- zdemontować skrzydła drzwi wewnętrznych i wynieść razem z innym wyposażeniem na wyższe kondygnacje budynku,

- ułożyć worki z piaskiem wokół schodów prowadzących do piwnic oraz wokół pochylni do garaży i innych pomieszczeń piwnicznych,

- uszczelnić workami z piaskiem ogrodzenie wokół posesji - tam gdzie są bramy i furtki.