Prawidłowa eksploatacja obiektów w czasie powodzi

Pobierz jako PDF

Na obszarach szkód powodziowych ludzie poszkodowani przez żywioł często załamują się nerwowo. Ciężkie przeżycia mogą spowodować depresje, nerwice, wodowstręt, apatię i niechęć do podejmowania jakichkolwiek działań. Należy starać się nie poddawać tym nastrojom i pamiętać, że działanie jest jednym ze sposobów leczenia takich stanów, odwrotnie, bezczynne oczekiwanie na pomoc może pogłębić uczucie beznadziei, bo wobec ogromu po trzeb pomoc nie może dotrzeć do wszystkich równocześnie.

Wody rzek, które z wielką siłą wylewają się ze swego koryta porywają ze sobą wiele szkodliwych substancji i osadzają je na zalanych terenach. Wiadomo, że wypłukuje ona przydomowe zbiorniki ścieków i oczyszczalnie ścieków, wysypiska śmieci, niesie ze sobą butwiejące rośliny i padłe zwierzęta, a często także silnie toksyczne substancje wypłukane z zalanych fabryk, magazynów substancji chemicznych, stacji i zbiorników paliw. Dlatego budynki zalane przez powódź trzeba uważać za skażone. Należy bezwzględnie pamiętać, że zdrowie jest ważniejsze niż dobra materialne.

W czasie gdy budynki są zalane wodami powodziowymi, należy przestrze­gać następujących zasad:

- nie należy odpompowywać wody z pomieszczeń, gdy poziom wody na zewnątrz jest wyższy niż w pomieszczeniach,

- do stojącej wody należy dodać niewielką ilość chlorku w celu jak najszybszego jej zdezynfekowania,

- wchodząc do zalanego budynku należy sprawdzić, czy nie ma przebić w instalacji elektrycznej z przyłącza elektrycznego,

- po zalanym budynku należy chodzić w  butach gumowych i nie dotykać niczego bez rękawic gumowych w celu uniknięcia porażenia prądem,

- do sprawdzania zalanego domu należy używać latarki; Nie należy palić papierosów ani korzystać ze świec, latarni czy innych źródeł otwartego ognia, dopóki nie ma pewności, że dopływ gazu został zamknięty, a dom dobrze wywietrzony;

- wchodząc do zalanego budynku należy obejrzeć go dokładnie z zewnątrz; Należy sprawdzić czy poszczególne elementy konstrukcyjne nie zostały uszkodzone; Mimo, że dom nie poddał się fali powodziowej, to jego konstrukcja może być nadwerężona, a zatem budynek lub jakiś jego element może runąć; Niebezpieczne mogą też być podmyte przez powódź skarpy i mury oporowe, a także wszelkie obiekty w złym stanie technicznym (stare i nie remontowane od lat);

- na górnych, nie zalanych kondygnacjach nie należy korzystać z urządzeń sanitarnych.